Eşanjörler

Eşanjörler

Eşanjörler, temel olarak ısıyı bir ortamdan diğerine aktarmak için kullanılır. Bu ortam, bir gaz, sıvı veya her ikisinin bir kombinasyonu olabilir. Akışkanların bulunduğu ortam, karışmayı önlemek için katı bir duvarla ayrılabilir veya akışkanlar doğrudan temas halinde olabilir.

Eşanjörler, ısıyı ihtiyaç duyulmayan sistemlerden yararlı bir şekilde kullanılabileceği diğer sistemlere aktararak sistemin enerji verimliliğini de artırabilir. Örneğin, elektrik üreten bir gaz türbininin egzozundaki atık ısı, daha fazla elektrik üretmek için bir buhar türbinini çalıştırmak üzere bir eşanjör aracılığıyla buhar kazanındaki suyu ısıtmak üzere aktarılabilir. Eşanjörlerin bir başka yaygın kullanım alanı, sistemden çıkan sıcak akışkanın ısısını kullanarak ısı alışverişine girecek soğuk bir akışkanı önceden ısıtmaktır. Bu, gelen sıvıyı çalışma sıcaklığına ısıtmak için gerekli enerji girişini azaltır.

Eşanjör tasarımında aşağıdaki kriterleri dikkate almaktayız.
• Çalışma sıvılarının basınç aralıkları ve aralarındaki basınç farkı
• Isı eşanjörü boyunca sıvıların izin verilen basınç düşüşü
• Çalışma sıvıları için sıcaklık aralıkları ve gerekli yaklaşma sıcaklığı
• Akışkanların özellikleri (yoğunluk, viskozite, özgül ısı, ısıl iletkenlik, sıcaklık gibi fiziksel özellikler)
• Çalışan sıvıların kirlenmeye neden olma eğilimi
• Soğutma için su mevcudiyeti

Normtechnic olarak, paralel, karşı veya çapraz akışlı olarak her tür borulu eşanjör imalatı yapmaktayız. Projeniz için hangi boyutta veya tipte ısı eşanjörünün uygun olduğundan emin değilseniz, deneyimli mühendislik ekibimiz tasarım süreçlerini sizlerle birlikte yürütecektir.

İş Ortaklarımız

Bizimle İletişime Geçin

8 + 14 =